Вие сте тук

ФГББ разви капацитета на 48 библиотечни специалисти за преподаватели по глобално образование

Фондация „Глобални библиотеки – България”/ФГББ/ в партньорство с Българската платформа за международно развитие /БПМР/ проведе две обучения по теми от „Глобалното образование”  в гр. Сливен /18-20 май/ и гр. Ловеч /31 май до 2 юни/.

В тях се сключиха 48 библиотечни специалисти от обществените библиотеки, участващи в мрежата на Фондацията.

В рамките на обученията колегите посетиха регионалните библиотеки – „Сава Доброплодни” в Сливен и „Проф. Беню Цонев” в Ловеч.

Те се запознаха с целите за устойчиво развитие на ООН и мястото на глобалното образование в тях. Сред разгледаните теми бяха:

  • правата на детето,
  • равнопоставеност на половете,
  • здравно образование и здравословен начин на живот,
  • околна среда и климатични промени.

На участниците бяха представени иновативни и ефективни методи за преподаване на теми и концепции с глобално измерение в рамките на неформалното образование, осъществявано от библиотеките.

С много емоции и научени уроци библиотекарите се включиха в симулацията за икономическото овластяване. В края на обучението всички бяха заредени с много нови идеи за летни програми и бъдещи партньорства.

Материалите с теми по глобално образование са достъпни в обучителната платформа на Фондация Глобални библиотеки – България.