Вие сте тук

Партньори по проекта

Фондация „Глобални библиотеки – България“ изпълнява този проект в партньорство със 7 общински библиотеки, обединени в създаденият за целта Консорциум „Модерни библиотеки“:
 
Общинска библиотека „Паисий Хилендарски“ – Асеновград

Градска библиотека „Пеньо Пенев“ – Димитровград

Общинска библиотека „Петя Йорданова” – Исперих

Общинска библиотека - Карлово

Общинска библиотека „Искра”, Казанлък

Общинска библиотека „Петър Матеев” – Котел

Общинска библиотека Паисий Хилендарски – Самоков
 
Партньори на Фондацията за изпълнението на дейностите в Испания и Финландия са Център за социални иновации и социално предприемачество от Испания и Общинска библиотека Порнаинен, Регион Хелзинки от Финландия.