Вие сте тук

ПРОЕКТ „Е-skills for E-inclusion“


Фондация „Глобални библиотеки – България“ изпълнява проект Е-skills for E-inclusion, чиято основна цел е разработване на обучителна програма по компютърна грамотност за уязвими групи с цел улесняване на достъпа им до пазара на труда. Проектът се изпълнява в партньорство с още 5 организации от Северна Ирландия, Испания, Италия и Румъния и е финансиран със средства от Европейската програма Еразъм+.

Развитието на технологиите през последните десетилетия не само преформулира начина на правена на бизнес, но и влияе значително върху пазара на труда в целия Европейски съюз. Преодоляването на появилото се несъответствието между нуждите на пазара и наличните дигитални умения на работната ръка е ключов приоритет в дългосрочните и средносрочни стратегии на Европейската Комисия и в секторните политики на отделните страни. Въпреки полаганите усилия, статистиката сочи, че значителен процент от европейците нямат елементарни дигитални умения и/или никога не са използвали интернет.
Отчитайки тези тенденции на европейско равнище, партньорите си поставят няколко основни задачи при изпълнението на този проект:
 

  • Разработване и прилагане на новаторски приобщаващи методи за обучение на възрастни с цел повишаване на основните дигитални умения на уязвимите групи, включително нови учебни програми, курсове и придружаващи учебни материали и инструменти;
  • Разширяване и удостоверяване компетенциите на обучителите за по-ефективно провеждане на курсове по компютърна грамотност за уязвимите групи;
  • Разработване и прилагане на иновативни инструменти за оценка на придобитите дигитални умения на обучените представители на уязвимите групи;
  • Разработване на многоезичен уеб портал за преподаватели по компютърна грамотност;
 
В България ФГББ изпълнява проекта с активното участие на 4 регионални библиотеки:

РБ „П.Р. Славейков“ – Велико Търново

РБ „Христо Ботев“ – Враца

РБ „Христо Смирненски“ – Хасково

РБ „Стилиян Чилингиров“ – Шумен

Проектът е с продължителност 3 години. За този период ИКТ специалистите от четирите регионални библиотеки ще бъдат част от международен екип, ангажиран в изработването на онлайн обучителната програма като структура и съдържание (през първата година), изработване на оценителна методика за замерване на резултатите от обученията и пилотно тестване на програмата с представители на уязвими групи в съответната библиотека.

 
 
 Партньори 
 
Актуални новини