Вие сте тук

Представители на местната власт на работно посещение за обмяна на опит в Холандия

В края на септември 2017 г. ФГББ в партньорство с НСОБР организира работно посещение на кметове, заместник кметове и служители в администрацията от осем  общини в България в гр. Утрехт, Холандия. Участниците имаха срещи с представители на общината в гр. Утрехт и посетиха обществената библиотека в град Утрехт (първо централата, и след това филиала Каналенайланден), както и библиотеките а в град Алмере, най-добрата библиотека на Холандия за 2010 г., и в град Ниувехайн, която е библиотека на годината за 2014.
По време на срещите с директориите на библиотеки и представителите на общината  бяха обсъдени въпроси относно механизма на финансиране, променящите се функции на библиотеките и новите услуги и програми, които те развиват. Особен интерес от българските представители бе проявен към начина на финансиране на обществените библиотеки,  каква е тайната на запазване на интереса на гражданите към библиотеките и как те си взаимодействат  с общините и партньорите на место ниво. Участниците научиха, че по силата на  новият закон за библиотеките от 2015 г. библиотеките са реорганизирани; че в годините на кризата в Ротердам са били закрити  закрити  6 филиала, филиали са били закрити и в град Айндховен, но в Амстердам не бил закрит нито един! Всичко това се дължи не само на централната държавна финансова политика, но и на способността на управляващите библиотеките по места да се преборят за оцеляването на библиотеката като институция. Общото финансово състояние на общината играе голяма роля за взимането на подобни решения. В Холандия 85% от бюджета на библиотеката се формира от средства от общините по места. Те, заедно с ръководствата на библиотеките определят дали да се откриват или закриват нови филиали, и разбира се какъв да бъде бюджетът им всяка година.
Заместник - кметът на община Утрехт Йерун Крайкамп,  отговорен по въпросите на културата и образованието, наблегна за важната роля на библиотеката в обществото и обясни новия модерен начин, по който те работят заедно.Той подчерта, че кооперирането между библиотеката и други организации е от жизнено важно значение за създаването на  програми, проекти и услуги за всички граждани в общността. Създаването на дигитални колекции, електронни бази от данни и електронни книги трябва да се комбинират с физическата библиотека. Не трябва да се избира от двата варианта, а да се създават “хибридни библиотеки”. Представители на местните власти зададоха въпроси във връзка с формулата, по която работят двете организации и с шансовете, които общината дава на библиотеката да се развива и да служи по-добре на гражданите. Добър пример  е  подкрепата, която общината на Утрехт  оказва на библиотеката за осигуряване на сградата на градската поща, която вече се реконструира за да се превърне в 2019 г. в новата обществена библиотека на града. Тон ван Флимерен, директор на градската библиотека сподели, че до това решение се е стигнало след обсъждания и срещи с гражданите, които са получили възможност да изкажат  мнението си за това каква библиотека искат да получат и как тя трябва да бъде устроена. Библиотеките в Холандия активно се променят и се опитват да играят не само ролята си на класическа библиотека, но и да приемат предизвикателства и заедно с различни партньори да създават програми и  продукти и да организират събития, с които  да достигнат до всяка целева група в обществото. Такива са например курсовете по холандски език за имигранти, курсове по компютърна грамотност и услугите на електронното правителство, Walk&Talk – курс за търсене на работа, мероприятия за ученици във връзка с опасностите, които крият социалните мрежи.