Вие сте тук

Българските библиотеки се включиха в интерактивната изложба "Поколение код: родени в библиотеката" в Европейския парламент (Брюксел)

На 16 и 17 октомври 2017 г. в сградата на Европейския парламент (Брюксел)  се откри интерактивната изложба „Поколение код: родени в библиотеката“, организирана от програма „Публични библиотеки 2020“.
Тази година тема бе „Интелигентни градове, интелигентни граждани, интелигентни библиотеки“ и  показа използването на новите технологии в европейските обществени библиотеки.
Изложбата бе открита от Агнес Юнгериус, евродепутат; Гералд Лайтнер, изпълнителен директор на Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (IFLA) и Пьотър Плура, Директор по корпоративните въпроси на CISCO Systems.
Посетителите бяха посрещнати на изложбата от Robot Zora  от библиотеката на MuntPunt в Белгия и от Robot Norma от библиотеката DOKK1 в Дания, с който поговориха и се сприятелиха.
Всеки имаше възможност да се телепортира в древна Гърция и да говори с Питагор, благодарение на Портала за време за виртуална реалност от Националната библиотека на Литва.
Други научиха и опитаха 3D печат, с помощта на специалисти от Stadtbibliothek в Кьолн и холандската Frysk Lab, която използва пластмасовите влакна, рециклирани от мотоциклета Smart Cycler.
Българските обществени библиотеки участваха с щанд, организиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“, на който библиотекари от регионалните библиотеки в София и Пловдив демонстрираха програмиране с робота Финч. По време на избожбата те бяха посетени и разговаряха с нашите евродепутати – Ева Майдел и Андрей Новаков.
 За втора поредна година европейските обществени библиотеки организират серия събития, с които отбелязват Европейската седмица на кодирането.Тя цели да повиши обществения интерес към програмирането като насърчава европейци от всички възрасти и с всякакви възможности да демистифицират дигиталните умения и да осъществяват своите идеи чрез програмиране
Според данни на Европейската комисия, днес 32% от работещите имат ограничени дигитални умения или въобще нямат такива умения. Това се случва във време, когато дигиталните умения са все по-необходими за пълноценно участие в съвременното общество. За да насърчат и подпомогнат дигиталното и социалното включване, обществените библиотеки в Европа разширяват своята дейност за да станат основни институции за развитие на дигиталните умения извън формалното образование, с нова роля в устойчивото развитие на своите общности. 
 
65,000 обществени библиотеки в Европейския съюз вече имат забележителни постижения в предлагането на гражданите на достъп до ИКТ оборудване и Интернет, както и на различни средства за подобряване на техните дигитални умения – от днешните основни дигитални умения, като напр. навигиране в уеб-пространството, до утрешните основни умения за кодиране и роботика. Много обществени библиотеки вече работят за повишаване на дигиталните умения на гражданите, но са необходими политики, които да им дадат права и да ги подкрепят за разширяване на тази дейност за в бъдеще.