Вие сте тук

В РАБОТИЛНИЦАТА НА ДЯДО МРАЗ

В СЕДМИЦАТА НА ЧЕТЕНЕТО В НЧ”ПРОСВЕТА-1927”
С. ЧЕРНИ ВРЪХ, ОБЩ. ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛ. МОНТАНА,
ДЕЦАТА ПОДГОТВИХА ЗАЛАТА ЗА ТЪРЖЕСТВОТО,
 КОЕТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА 28.12.2017 Г. ОТ 12.00 Ч .
2 ЧАСА ИЗТЕКОХА НЕУСЕТНО, ПРЕМИНАВАЙКИ В
 ЗАКАЧКИ И СМЯХ. нАСТРОЕНИЕТО БЕ ПРАЗНИЧНО
И ПРИПОВДИГНАТО, В ПРЕДВИТ ИДВАЩИТЕ КОЛЕДНИ
И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ.