Вие сте тук

Медиатека и обновен информационен център бяха открити в Регионална библиотека „Пенчо Славейков” – Варна

На 15 декември в Регионална библиотека „Пенчо Славейков" - Варна бе открита новата Медиатека, създадена с подкрепата на Програма „Глоб@лни библиотеки - България". В отдел „Изкуство" на Варненската библиотека е обособена нова зала с 10 работни компютърни места, предназначени за обучение на библиотекари от Варненска област и на читатели на библиотеката. Предоставен е достъп до Интернет. Осигурена е възможност за ползване на електронни носители от библиотечния фонд - CD и DVD с филми, музика и мултимедийни образователни програми. Официално Медиатеката беше открита с поредния, осми курс по компютърна грамотност за читатели на възраст 60+, към който има огромен читателски интерес и който сполучливо беше наречен от самите участници „Трета възраст онлайн".

На 17 декември 2010 г. Регионална библиотека „Пенчо Славейков" - Варна обяви „Ден на отворените врати", по време на който бе открит обновеният информационен център. Информационният център на библиотеката е създаден през 2003 г., с цел да повиши и обогати възможностите за предоставяне на електронни обществено-информационни услуги на гражданите. Сега, чрез Програма „Глоб@лни библиотеки - България", информационният център е изцяло обновен. Библиотеката получи нови 25 компютъра, принтери, скенер, мултимедия и други периферни устройства. Работните места в центъра вече са 11. Бяха създадени и т. нар. Инфоточки - допълнителна възможност за ползване на библиотечните бази данни в пространството на библиотеката. На откриването пред гостите и читателите на Варненската библиотека бе представено всичко, което тя предлага на своите потребители като информационни ресурси и услуги. Очертано бе и участието на библиотеката в проект „Варненска дигитална библиотека", който е част от мащабния европейски проект Europeana. На този етап дигитализацията на стара варненска периодика е българският принос към Europeana.

Varna_obuchenie_60plus_small.jpg