Вие сте тук

Настоятелство

Върховният орган на Фондацията, който гарантира неизменното преследване на нейните мисия и цели и обезпечава правилното използване на нейното имущество. Настоятелството работи за постигане на устойчивост, финансова стабилност и пълноценно институционално позициониране на Фондацията в национален и международен план, за създаването на нейни стратегически партньорства, извършва стратегическо планиране и осъществява застъпничество за постигане на трайни резултати от дейността на Фондацията.

Състав на Настоятелството

Председател – Снежана Янева – председател на ББИА.
Членове: Боил Банов - министър на културата, Христо Христов – директор на Дирекция "Информационни технологии и електронно управление", Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщението, Митко Тодоров – изпълнителен директор на Фонд „13 века България”, Пенка Пенкова – член на УС на НСОРБ, Николай Дойнов – председател на СНЧ.