Вие сте тук

Настоятелство

Върховният орган на Фондацията, който гарантира неизменното преследване на нейните мисия и цели и обезпечава правилното използване на нейното имущество. Настоятелството работи за постигане на устойчивост, финансова стабилност и пълноценно институционално позициониране на Фондацията в национален и международен план, за създаването на нейни стратегически партньорства, извършва стратегическо планиране и осъществява застъпничество за постигане на трайни резултати от дейността на Фондацията.

Състав на Настоятелството

Председател - Николай Дойнов – председател на СНЧ 
Членове: Божидар Божанов - министър на електронното управление, проф.БориславаТанева – заместник министър на културата, Слава Иванова – изпълнителен директор на Фонд „13 века България”, Корнелия Маринова – Кмет на Община Ловеч, НСОРБ, Ваня Грашкина - зам. председател на УС на ББИА.