Вие сте тук

Приключи доставката на компютри и периферна техника по Етап 2009

На 3 декември 2010 г. приключи доставката на компютри и периферна техника в 455-те библиотеки, включени в Етап 2009 на Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Доставени са 4937 компютъра, сървъри, мултифункционални устройства и друга периферна техника.

Към 31 декември 2010 г. 70% от доставената техника вече е инсталирана в 296 библиотеки.