Вие сте тук

84% от доставената техника вече е инсталирана в 80% от библиотеките по Етап 2009

Към 12 януари 2011 г. 365 от общо 455 библиотеки по Етап 2009 са с инсталирана техника - компютри и периферни устройства. Така процентът на инсталираната техника е вече 84%.

До края на месец януари 2011 ще приключи инсталацията във всички библиотеки от Етап 2009.