Вие сте тук

Национален фонд „Култура“ (НФК) обявява конкурс по програма „Културно наследство “ - Модул „Културно наследство“ и Модул „Културен туризъм“

В рамките на конкурса ще бъдат финансирани дейности за:

- Опазване и популяризиране на нематериалното културното наследство на България и разработване на средства за подобрен достъп до културното наследство чрез дигитални технологии и предаване на културно съдържание.

Популяризиране на културното наследство на България чрез културен туризъм и развиване на капацитета на културните организации чрез изграждане на мултисекторни сътрудничества и устойчиви практики.

СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 19.02.2018 до 26.04.2018 в 15:00 ч.
 
За повече информация:
 
http://www.ncf.bg