Вие сте тук

Проучвания и анализи

Фондация „Глобални библиотеки – България”, подкрепена от Министерство на културата през 2017 г. извърши преглед на състоянието на обществените библиотеки в страната, който да послужи за разработване на стратегия за развитието на библиотеките и формиране на адекватни политики от страна на изпълнителната и местни власти.
Цялостният преглед включваше:

  • Национално представително проучване сред обществените библиотеки;
  • Национално проучване сред общинските администрации;
  • Фокус групи с граждани /потребители и не ползващи услугите на библиотеките/;
  • Фокус групи с експерти;
  • Сравнително-правен анализ на нормативната уредба в ЕС по отношение на обществените библиотеки. Оценка на действащото законодателство в България;
  • Преглед на стратегиите за развитие на библиотеките по света и анализ на тенденциите;
  • Анализ на моделите на финансиране на обществените библиотеки в България.

Отличителна характеристика на проучването е приложеният за пръв път комплексен подход, като социологическите изследвания са допълнени с експертни анализи. Също за пръв път се провежда социологическо проучване сред общинските администрации и е потърсено компетентното мнение на експерти в областта на финансирането и правото. Събраната информация е много добра основа за многоаспектен анализ на проблемите в развитието на обществените библиотеки и позволява  извеждането на комплексни мерки.