Вие сте тук

БИБЛИОТЕКАТА-ПЪТЕКА КЪМ ГРАМОТНОСТТА

На 01.04.2018 г. НЧ „Просвета 1900” гр. Девня стартира  проект „Библиотеката-пътека към грамотността”.

Инициативата се  финансира и реализира с подкрепата на фондация „Глобални библиотеки – България”  в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”,  в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.  Целта на проекта е да се повиши равнището на грамотност, чрез забавно четене с преживяване и творчески игри, да се подпомогне ранното детско развитие и езикова подготовка за училище, да се създадат навици за четене и постигане на по-добро сътрудничество между училище-семейство-библиотека. Да подобрим възможностите за успех на децата от предучилищна възраст, от 1-ви и 2-ри клас чрез дейности, в които ще се включат родители, библиотекари и учители. Партньори по проекта са СУ „Васил Левски” гр. Девня и Училищното настоятелство. Стойността на спечеления проект е  1875.00 лв. и приключва на 20.10.2018 г.