Вие сте тук

Проект "Библиотеката - моята първа сцена!"

Почетна значка бе изготвена за участниците в проекта "Библиотеката - моята първа сцена" на Общинска библиотека „Искра”. Всеки участник в различните творчески направления ще получи своята значка на финала. Този проект се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурс „Библиотеката – активен участник в обществения живот”, в изпълнение на договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата. Тематична област - Развитие на местната общност. Партньорски организации: Народно читалище „Пробуда – 1920”, село Копринка и Народно читалище „Зора - 1902”, село Голямо Дряново.