Вие сте тук

Пътуващ семинар за библиотекари от Област Добрич

Съгласно Договор №РД11-00-348/20.12-2017 г. с Министерство на културата за изпълнение на дейности и отговорности при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване, Регионална библиотека „Дора Габе” организира Пътуващ семинар за повишаване професионалната квалификация на библиотекарите от Област Добрич с маршрут: гр. Добрич, с. Дъбовик, гр. Ген. Тошево, с. Красен. Семинарът бе посветен на 130-та годишнина от рождението на голямата българска поетеса, добруджанката Дора Габе.

В регионалната инициатива се включиха библиотечни специалисти от читалищните библиотеки в общините Балчик (гр. Балчик, с. Змеево, с. Соколово, с. Гурково), Каварна (гр. Каварна, с. Видно, с. Българево), Ген. Тошево (гр. Ген. Тошево, с. Спасово, с. Сноп, с. Пчеларово, с. Красен), Шабла (с. Дуранкулак), Крушари (с. Крушари),  Добричка (с. Ловчанци, с. Методиево, с. Дончево, с. Смолница) и от Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич.

Библиотечният семинар започна с посещение на музейна сбирка „Дора Габе” в генералтошевското село Дъбовик, родното място на Д. Габе, където участниците имаха възможност да видят вещи, книги и документи, свързани с живота на добруджанската поетеса. Библиотекарите посетиха и НЧ „Дора Габе”, където разгледаха етнографската експозиция. За съхраняваните експонати разказа кметът на селото Стоянка Първева.

Програмата на пътуващия семинар включваше обучение за библиотечните специалисти на тема „Ефективни екипи” с лектор Павел Павлов - Управител, Главен STRUCTOGRAM® обучител. В обучението бяха застъпени теми за видовете екипи, екипни норми, етапи в развитието на екипите, роли в екипа, SWOT анализ и др. Библиотечните специалисти получиха нови знания и умения, и споделиха добри практики в общуването и работата си с потребители на библиотечни услуги. След обучението - Добринка Митева, гл. библиотекар „Библиотечни фондове и каталози” при Регионална библиотека „Дора Габе” представи Информационния регистър на обществените библиотеки на сайта на Министерството на културата. Обучението се проведе в сградата на Община гр. Ген. Тошево, където участниците бяха посрещнати от секретаря на НЧ „Светлина - 1941” Мария Господинова. Гостуващите библиотекари се запознаха с дейността на библиотеката и читалището в Ген. Тошево.

Последната спирка бе с. Красен, Генералтошевско, където класикът на българската литература Йордан Йовков е учителствал в началото на миналия век. Библиотечните специалисти разгледаха реликви от времето на Певеца на Добруджа, съхранявани в старата прогимназия, на която Йовков става първи директор,  както и музейна сбирка „Йордан Йовков”, посветена на неповторимия разказвач и хуманист. Библиотекарите посетиха и библиотеката при НЧ „Йордан Йовков - 1896” с. Красен. Беседи по време на духовната разходка изнесе Веселина Митева, читалищен секретар. Пътуващият семинар завърши с посещение на прочутата Филипова кръчма, в която Йордан Йовков е откривал прототипи на много от своите герои. За реставрирането на сградата и съхранените материални  и духовни свидетелства от онова време сподели кметът на село Красен Тошко Тачев.

Директорът на регионалната библиотека в Добрич Невяна Христова поздрави всички специалисти за участието и им пожела успех в библиотечната професия и в утвърждаване имиджа на обществените библиотеки в областта. Всички участници в инициативата споделиха удовлетвореността си от общуването с колеги, споделения опит и докосването до магичния свят на възпялите Добруджа - Дора Габе и Йордан Йовков.

Регионална библиотека „Дора Габе” благодари за сърдечния прием и съхранената памет за големите български творци.

Коментари

Регионална библиотека „Дора Габе” благодари за сърдечния прием и съхранената памет за големите български творци.