Вие сте тук

Успешно приключи обучението за придобиване на квалификация „Библиотекар” в Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич

На 13 септември 2018 г. в Регионална библиотека „Дора Габе” приключи обучението на служители от читалищни библиотеки в област Добрич за придобиване на професионална квалификация „Библиотекар”, организирано от Центъра за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” (АСЧ) съвместно с Българска библиотечно-информационна асоциация. Обучението e финансирано по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 и отговаря на нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки.

В започналото през октомври 2017 г. обучение се включиха осем служители от читалищни библиотеки в областта - от Община Генерал Тошево - НЧ "Отец Паисий - 1897" с. Спасово, "Св.Св.Кирил и Методий - 1897" с. Пчеларово, НЧ "Йордан Йовков-1896" с.Красен, НЧ "Васил Левски - 2007" с. Сноп; Община Каварна – НЧ "Надежда 1941" с.Видно, НЧ „Народен будител -1940” с. Българево; община Балчик - НЧ "Йордан Йовков-1941" с.Змеево; община Добричка - НЧ "Светлина-1940" с. Ловчанци.

Обучението се проведе в смесена форма – дистанционна и присъствена, пет от курсистите бяха с присъствена и три с дистанционна форма на обучение, които посещаваха практическите часове. Квалифицирани библиотечни специалисти от регионалната библиотека участваха в преподавателския състав, предоставящ теоретични познания и възможност за придобиване на практически умения на библиотекарите.

Всички колеги положиха успешно държавните си изпити по теория и практика и ще получат свидетелство за придобита трета степен на квалификация „Библиотекар”, специалност „Библиотекознание” в професионално направление „Библиотечно-информационни науки и архивистика”. Това ще им даде възможност да упражняват професията "Библиотекар".
 
Поздравяваме колегите за старанието и отговорното отношение към целия учебен процес, за желанието да работят като библиотекари  и да участват с компетентност и професионализъм в дейностите на своите читалищни библиотеки в интерес на местната общност.