Вие сте тук

Пресконференция за проекта "Пазители на България"

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс "Библиотеката-активен участник в обществения живот" в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.
Проект "Пазители на България" на Библиотеката при "Народно читалище Просвета 1925-Мездра"с целева група  ученици от 6а и 6б класове на ОУ"Хр.Ботев" гр.Мездра в Тематична област 3:Иновативни образователни дейности ,допъващи учебната програма с цел по-лесно усвояване на учебния материал чрез използване на ИКТ и онлайн ресурси.
На 26.04.2018г в читалнята на "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" се състоя встъпителна пресконференция за представяне целите, задачите,дейностите и очакваните резултати от втория проект на библиотеката пред Фондация "Глобални библиотеки-България"-"Пазители на България".

Той е от тематична област "Иновативни образователни дейности,допълващи учебната програма с цел по-лесно усвояване на учебния материал чрез използване на ИКТ и онлайн ресурси.

Проектът е насочен към съвместна работа с ОУ"Хр.Ботев" и акцентът ще бъде помощ при усвояване на българския език с целевата група,както и записване на местен фолклор и историческото минало на родния край в две села от региона. 

За нуждите на проекта ще участват по 10 ученика от 6а и 6б класове от ОУ"Хр.ботев" с ръководители Христинка Иванова -учител по български език и литература и Ралица Ангелова-учител по история.

Учениците ще участват първоначално в няколко обучения за теренни проучвания ,съставяне на родословно дърво, за работа с база данни и периферна техника,както и обучение за теренна работа с диктофон и фотоапарат и как да дигитализират записите после.

Теренните проучвания и записи ще се правят в селата Долна Кремена и Ребърково.

Партньори в проекта са ОУ"Хр.Ботев", Народно читалище "Просвета 1897"-с.Долна Кремена"и Народно читалище "Просвета 1925-Ребърково"- участници в програма "Глобални библиотеки-България". 

Димитрина Иванова -завеждащ ДО-представи целите, дейностите, целите, участниците в проекта. Павлина Русева -гл. библиотекар  -благодари на партньорите и пожела на "Добър час" и успех на всички участници.  

Кметът на Община Мездра инж. Генади Събков също поздрави всички участници и пожела успех и изпълнение на заложените дейности.  

Гости на пресконференцията бяха също Валентин Вълчев-председател на "НЧПросвета 1925-Мездра",библиотекарите от партньорските библиотеки, Бистра Цолова от РБ"Хр.Ботев"-гр.Враца,библиотекари, учениците и учителите,граждани, журналистите от Интер Сат гр.Мездра и др.

 

Добавяне на снимки

 

 3 души, седнали хора, дете и на закрито

 

 

 3 души, усмихнати хора, седнали хора и на закрито

Коментари

Пресконференцията премина в приятна атмосфера и предооставената информация беше интересна и привлече вниманието на всички присъстващи.