Вие сте тук

Обучения за теренна работа и записвания

Валентина Цекова-ръководител на проекта "Пазители на България" осъществи първите две обучения на учениците от целевата група. 
В тях се включиха двете групи от по 10 ученика и двете учители Христинка Иванова и Ралица Ангелова от ОУ"Хр.Ботев" гр.Мездра.
Валентина Цекова обстойно и подробно обясни  чрез представяне на мултимедийна презентация "Обучение теренна краеведска работа" как се правят и какво представляват теренните проучвания .При голям интерес премина обучението как се прави родословно дърво, за какво  трябва да следи проучващия и записващия  при изговора и при правописа на диалектни и непознати думи и др.
Учениците получиха по една тетрадка-дневник,в която да записват информация за проучванията и да записват непознатите диалектни думи, разказите на възрастните хора и  ,за техническите средства и др

 

Добавяне на снимки

 

Няма автоматичен алтернативен текст.

 

 

 9 души, усмихнати хора, седнали хора

 

 

 5 души, седнали хора

 

 

 5 души, седнали хора

 

 

 3 души

 

 

 текстово съобщение

 

 

 един или повече хора и седнали хора

 

 

 1 човек, седящ

 

 

 2 души, седнали хора

 

 

 текстово съобщение

 

 

 2 души, седнали хора и на закрито

 

 

 4 души, усмихнати хора, седнали хора, маса и на закрито

 

 

 3 души, седнали хора, обувки, дете и на закрито

 

 

 един или повече хора, седнали хора и маса

 

 

 1 човек, седящ, маса и на закрито

 

 

 1 човек, седящ, маса и на закрито

 

 5 души, седнали хора, маса и на закрито

Харесвам · Коментар

 

 

 2 души, седнали хора и на закрито

 

 

 5 души, седнали хора, маса и на закрито

 

 

 3 души, седнали хора, маса и на закрито

 

 

 4 души, седнали хора, маса и на закрито

 

 

 1 човек, седящ и на закрито

 

 

 

Коментари

Учениците с голямо внимание записваха и задаваха въпроси за предстоящите проучвания и как да записват диалектните думи.