Вие сте тук

Посещение на РИМ и РБ "Хр.Ботев" гр.Враца

Този проект се реализира с подкрепата на Фондация "Глобални библиотеки-България" в рамките на конкурс "Библиотеките.активен участник в обществения живот",в изпълнение на Договор РД11-00-338/20.12.2017 г с Министерство на културата. Проектът "пазители на България" се осъществява от библиотеката при "Народно читалище Просвета 1925-Мездра" и е насочен към изучаване историята на родния край, формиране на интерес в младите хора, учащите се към познаване и дигитализиране на историческите забележителности, изучаване и записване на народните традиции, празници, на диалектни думи ,характерни за района на гр.Мездра и селата Долна Кремена и Ребърково от Община Мездра и създаването на електронен краеведски пътеводител на сайта на "НЧ Просвета 1925-Мездра". Основните партньори са ОУ"Хр.Ботев" гр.Мездра, НЧ"Просвета 1897"-с.Долна Кремена,НЧ"Просвета-Ребрково 1925". Една от дейностите по този проект е посещение на Регионален исторически музей гр.Враца и краеведския отдел на Регионална библиотека "Хр.Ботев" гр.Враца. Целевата група ученици от 7.те класове на ОУ"Хр.Ботев" с учители по БЕЛ Христина Иванова и учител по история Ралица Ангелова,с екипа на проекта от читалището посетиха и разгледаха експозицията на регионалния музей в гр.Враца, където има част от намерените в различните години на проучвания и разкопки находки от "Калето" край Мездра.Младежите можаха да видят на живо прочутите рога на тура, намерени в светилището на АК"Калето", каменни ,метални сечива, глинени съдове, както и множество снимки от стара Мездра,разбира се и прочутото Рогозенско златно съкровище, както и да научат богата информация за историята на Враца и региона от античността до наши дни.Децата видяха на живо намерените находки от римската вила "Рустика" край село Долна Кремена и др. Двамата музейни работници отговориха подробно на всички зададени от групата въпроси и обстоятелствено разказаха за начина на живот на нашите древни предци-траките. След това групата посети и краеведския отдел на Регионална библиотека "Хр.Ботев" ,където завеждащата отдела Калина Тодорова представи работата на краезнанието, как се събира и записва краеведски материал, теренните проучвания и оформянето на записите.Калина Тодорова представи "Карта на времето"-регионалния краеведски сайт ,обобщаващ и представящ дигитализирани многобройни теренни записи ,легенди,традиции,спомени, снимки на хора от цялата област Враца. Всички си тръгнаха доволни и удовлетворени от двете посещения и получената богата и разнообразна информация.,която ще помогне при осъществяване на останалите три дейности по проекта "Пазители на България"-състезанието "Аз обичам моя роден край", обобщаване и оформяне на направените звукови и снимкови записи,събраните легенди ,спомени,разкази в сайта на "Народно читалище Просвета 1925-Мездра", както и за Заключителната пресконференция по представяне на осъществените дейности и получените резултати.

 

Добавяне на снимки

 

 8 души, усмихнати хора, стоящи хора и на закрито

 

 

 7 души, стоящи хора и на закрито

 

 

 7 души, на закрито

 

 

 обувки

 

 2 души, стоящи хора и на закрито

Харесвам · Коментар

 

 

 2 души, стоящи хора и на закрито

 

 

Няма автоматичен алтернативен текст.

 

 

 11 души, стоящи хора

 

 

 6 души, седнали хора и на закрито