Вие сте тук

В Деня на народните будители - 1 ноември 2018 година габровци получиха 316 читателски карти

За пореден път Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ - Габрово покани своите потребители да се регистрират и получат безплатни читателски карти по повод емблематичния български духовен празник 1 ноември - Ден на народните будители. Габровци получиха общо 316 потрeбителски карти по повод празника и в изпълнение на желанието им да бъдат част от читателите на Габровската регионална библиотека – любимо място за граждани и гости на града. Потребителската карта дава право на регистрираните читатели в рамките на една година от датата на издаване да ползват услугите на всички отдели на библиотеката – читални, Информационен, интернет и дигитален център, отдел „Краезнание”, Заемна за възрастни читатели, отдел „Изкуство”, Детски отдел. От Детски отдел и Заемна за възрастни читатели могат да бъдат заемани книги и материали за дома. В читалните се ползват периодични издания (списания и вестници), както и специализирана литература от всички области на знанието. В библиотеката са обособени компютъризирани читателски места за издирване на информация и ползване на Интернет (безплатен за потребители с актуална читателска карта!). Чрез посредничеството на „Междубиблиотечно заемане на документи” на желаещите могат да бъдат доставени за ползване книги и материали от други библиотеки в страната и в чужбина. В Детски отдел може да се ползва напълно безплатно образователната платформа „Уча се“. Потребители на библиотеката с актуална регистрация за услуги могат да се включат в различни безплатни обучения, организирани от библиотечния екип - обучения за придобиване на начални компютърни умения, за работа със смартфони и таблети, за основна финансова и комуникационна грамотност, и други. В празничния ден в основната сграда на библиотеката са издадени 293, а в Детски отдел – 23 карти за деца и ученици до 14 години. По повод първия учебен ден – 15 септември и новата учебна година бяха издадени още 258 читателски карти на ученици, което доказва, че интересът към библиотечните услуги продължава да расте.