Вие сте тук

Любовта към книгата започва в детската градина

Децата от подготвителните групи на Детска градина Слънце се запознаха с интересни книжки от читалищната библиотека, слушаха Коледни приказки и участваха активно в разговора с библиотекарите.