Вие сте тук

Проект "Финансова грамотност в обществените библиотеки"

Фондация „Глобални библиотеки - България“ започва изпълнението на международен проект „Финансова грамотност в обществените библиотеки”, финансиран по Програма Еразъм+ на Европейската Комисия. Проектът е с продължителност две и половина години ще се изпълнява едновременно в България, Полша, Словения и Румъния.

Финансовата грамотност е едно от ключовите умения необходими за живота през 21 век. Статистиката сочи, че само половината (52%) от населението в Европейския съюз е финансово грамотно. Този показател е доста по-висок от средната стойност в скандинавските страни и значително намалява в страните от Централна и източна Европа. Полша и Словения са водещи в нашия регион с 40% финансово грамотно население, а на последните позиции се нареждат България (35%) и Румъния (22%).

Този проект е част от цялостната стратегия на Фондация "Глобални библиотеки - България" за повишаване квалификацията на библиотечните служители за предоставяне на информационни услуги, съответстващи на потребностите на различните възрастови групи. Проектът предвижда разработването на обучителна програма по финансова грамотност за възрастни, която може да бъде реализирана във всяка заинтересована библиотека от обучени и сертифицирани за целта библиотечни служители.