Вие сте тук

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “СПАС ЗАФИРОВ”- 2019 Г.

      ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА ПРИ НЧ “РАЗВИТИЕ – 1873” ГР. ПЕЩЕРА

                                  ВИ КАНИ ДА УЧАСТВАТЕ

В НАЦИОНАЛНИЯ  ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС “СПАС ЗАФИРОВ” 2019
ЗА НАПИСВАНЕ НА ЕСЕ НА ТЕМА

„МИЛОСЪРДИЕТО КАТО ДОБРОДЕТЕЛ НА СЪРЦЕТО”

В конкурса могат да участват ученици от 8-ми до 12-ти клас. Есетата трябва да бъдат авторски, в тях да личи отношението на пишещия към темата, както и да показват езиковата култура на автора. За класираните на 1-во, 2-ро и 3-то място в конкурса НЧ ”Развитие – 1873” осигурява парични награди.
Конкурсните материали се приемат в Общинската библиотека на място или по пощата на адрес:
4550 гр. Пещера, ул. „Димитър Горов” № 4 или на e-mail: razvitie_pestera@abv.bg или biblioteka_peshtera@abv.bg до 18 ч. на 22 април 2019 г.
В пощенския плик на отделен лист изпратете данни за себе си: трите имена, възраст, адрес, клас, училище, тел. за контакт. Номинираните за отличия ще бъдат поканени на връчването на наградите на 10 май 2019 г. в навечерието на 11 май – Ден на библиотекаря.

Видео: 
Категория: