Вие сте тук

Обучение на биботечни специалисти по проект "Генерация Код"

В рамките на проект „Generation Code”, подкрепен от Посолството на САЩ, Фондация „Глобални библиотеки – България“  организира в края на януари 2019 г. в Американски център в Столична библиотека  работна среща на библиотечни специалисти от цялата страна, които работят активно по програми с роботи Финч. Срещата протече под формата на обучение, като включваше не само робота Финч, но и програмиране със Скрач. То бе проведено от доц. д-р Галина Момчева, преподавател в катедрата по Информатика и компютърни науки във ВСУ „Черноризец Храбър”. След тази среща на библиотечните специалисти им предстои да организират на 18 места в страната обучителни програми като привлекат ученици от 3-4 клас или 5-6 клас.  Предвижда се обученията да завършат с решаването на задача в края на месец март, а най-добре представилите се ученици ще имат възможността да участват в пролетен лагер за напреднали по програмиране. 
През последните три години ФГББ в партньорство с Посолството на САЩ и обществените библиотеки  в страната работи активно за популяризиране сред деца и ученици на забавното програмиране с робота Фичн, да разширяват техните интереси към STEM. В рамките на европейската кампания  "Седмица на кодирането" през месец октомври в периода 2016-2018 г. в страната са проведени над 140 уършопи, в които са участвали 8000 ученици.