Вие сте тук

Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"

Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"
Международен ден на гръцкия език в РБ "П. Р. Славейков"

На 27 февруари по повод деня на гръцкия език гости в РБ "П. Р. Славейков" - Велико Търново бяха Н. Пр. Посланика на Република Кипър в България г-н Мариос Савва Кундуридис и г-н Георгиос Краниас, аташе по културните и образователните въпроси в посолството на Република Гърция в София.
Н. Пр. г-н Мариос Кундуридис изнесе лекция на тема „Гръцкият език и култура“. Преподаватели по гръцки език от Великотърновския университет представиха своите нови книги: "Гръцкият
език – история, култура, политика" на доц. д-р Димитриос Румпос; "Концептът „Хляб“ като фрагмент от езиковата картина на света. Лексико-семантичен и лингвокултурологичен аспект" на гл. ас. д-р Емилия Авгинова – Николова; "Гръцките книги в училищната библиотека (края на 18-първата половина на 19 в.)" на доц. д-р Владимир Владов; След представянето на новите книги д-р Иван Александров, директор на Регионалната библиотека откри изложбата „Без граници“ на гръцки книги (18-21 век) и на преведени от гръцки на български език от
фондовете на библиотеката и на БИЦ „Гръцки език и култура“. Изложбата на книги е позиционирана във фоайетата на РБ "П. Р. Славейков" и ще продължи до 15 март 2019. Проявите, посветени на Световния ден на гръцки език, се осъществяват с любезното съдействие на Благотворителна фондация „Ал. Онансис“.