Вие сте тук

Цифрова Седмица 2019 (All Digital Week 2019)

 

Цифрова Седмица 2019 (All Digital Week 2019)

От 25 до 31 март 2019 г. ще се проведе 19 европейска седмица „All Digital Week ”.
Фондация „Глобални библиотеки - България”, член на европейската мрежа All Digital /Telecentre Europe до 2017 г./ е национален партньор на европейската инициатива за България.
Паневропейската ALL DIGITAL Week е ежегодна кампания за цифрово овластяване, която се провежда в цифрови центрове за компетентност, библиотеки, училища, читалища и нестопански организации в Европа, като ежегодно привлича 100 000 европейци в вълнуващи онлайн и офлайн събития, занимаващи се с цифровата трансформация и нейните ефекти.
ФГББ координира кампанията в страната и комуникацията между партньорите на национално и местно ниво. 17 регионални библиотеки и 3 общински в партньорство с  училища, НПО, регионалните служби, отговорни за киберсигурността, регионални дирекции „Бюро по труда” ще организират събития през седмицата, които ще включват презентация, лекции, семинари. Основна целева групи са млади хора на възраст 12-18 години. Същевреминно в обществените библиотеките, които са най-достъпните и близки за хората  институции, предоставящи достъп до знание, информация и цифрови умения, всички ползватели на библиотеките, ще се информират за целите на кампанията - Цифрова седмица. 
Трите основни теми в кампанията през 2019 г. са:
• Насърчаване на медийната грамотност чрез развиване на критично мислене и цифрова грамотност;
• Изграждане на безопасност и доверие в технологиите чрез разработване на умения за киберсигурност;
• Повишаване на пригодността за заетост чрез разработване на подходящи умения за новите дигитални работни места.

Актуалността на темата за медийната грамотност, избрана за основен фокус на All Digital се потвърждава и от фактът, че тази година от 18 до 22 март 2019 г. в Брюксел и в държавите-членки се провежда Европейска седмица за медийна грамотност, инициатива на Европейската комисия, която подчертава обществената важност на медийната грамотност.
Целта на Европейската седмица за медийна грамотност е да се повиши осведомеността за значението на медийната грамотност в ЕС и да се подчертаят различни съществуващи инициативи, по-специално тези на регионално и национално равнище. На равнище ЕС основното събитие ще бъде конференция на високо равнище, чийто домакин ще бъде комисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел.
Други събития, организирани на равнище ЕС, ще включват срещи и семинари на експертната група на Европейската комисия за медийна грамотност, Групата на европейските регулатори за аудиовизуални медийни услуги (ERGA) и Контактния комитет на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги.
Високото ниво на медийна грамотност е ключов фактор, който позволява на гражданите да вземат информирани решения в цифровата ера. В тази светлина медийната грамотност е предпоставка за една жизнена, модерна демокрация и важна тема с оглед на предстоящите европейски избори през май 2019 г.

За повече информация следете сайтовете на участващите библиотеки и картата на европейската седмица, която съдържа предварителни данни за местата и темите на събитията.

 

Повече за инициативата може да прочетете на http://alldigitalweek.eu/
Можете да разпечатате документа в .pdf формат от тук