Вие сте тук

Първа пролет в НЧ"Светлина-1906-Смилец"

Първата пролет е празник на новото начало, на събуждането и на зараждащия се живот.

Когато Бог е сътворил света, първо е създал Пролетта...
Разтворени длани на младо момиче и ухание на зюмбюл и свенливо кокиче.
Напъпила иглека в усмивка красива и синчец в очите на млада самодива.
Лазурна синева и млада избуяла трева.
Събудени сокове за живот и порив нов.
Приказна фея е дошла при нас и в бяла одежда разпръсква красиви напъпили и звънливи, безброй цветове, във феерия розово-бяла започва пролетния бал.
И всяка градина става пъстра картина като от детска рисунка оживяла до нас.
За този празник изящен ти трябват единствено истински сетива.