Вие сте тук

Пролетен лагер за ученици по проект „Генерация код”

От 3 до 6 април 2019 г. в София се проведе пролетен лагер за ученици, организиран от „Глобални библиотеки – България”, в рамките на проект „Gemneration Code” по грант SBU80018GR0042 от Посолството на САЩ.
В лагера взеха участие 17 ученици от цялата страна от 3 до 6 клас. Доц. Веселина Момчева и Веселина Спасова преподаватели във ВСУ „Черноризец Храбър” бяха подготвили много задачи и изненади за участниците. Учениците работиха в екипи, показаха свои проекти с робата Финч,  анимации със Scratch, и се забавляваха да управляват дрон.
На финала на лагера учениците бяха посетени и получиха сертификатите си за участие от Дрейк Уейзърт,  Съветник по обществените въпроси в  Посолството на САЩ. Те демонстрираха проектите си, изработени в рамките на лагера -  анимирани истории и интерактивни игри, в които играят различни актьори.
Учениците, участващи в лагера са излъчени след участие в обучителна програма по проекта в периода 20 февруари – 31 март 2019 г., реализирана от 17 регионални и 3 общински библиотеки. В рамките на програмата участваха общо 193 ученика.  Целта на проекта е  да повишава информираността на местните общности, особено в по-малки населени места и интереса в подрастващите към новите технологии, да насърчават да усъвършенстват дигиталните си умения и да осъществяват своите идеи с помощта на програмирането. STEM-направления (от английски – science, technology, engineering and mathematics) – понятие, което обединява природните и инженерните науки, технологиите и математиката. Това са професиите на бъдещето, които ще решават сложните предизвикателства, свързани с ограничените ресурси и динамично променящите се потребителски нужди. По време на обучението децата бяха запознати с историята на визуалното програмиране, STEM, изчислителни игри, RGB (цветна мозайка) и др. Участниците се обучаваха за програмиране със Scrath и работа с робота Финч – движения и повторения, рисуване с молив, рисуване с печат, танци и ритми, лабиринти, работа със стрингове и др.