Вие сте тук

„Библиотеката – активен участник в обществения живот”- 2018 г.


 
Вход.  Кандидат Населено място Име на проекта Тематична област Резултат
1 058_RegN.02.2018 РБ "Любен Каравелов" гр. Русе "Силата на знанието" 3 59.5
2 063_RegN.02.2019 НЧ "Просвета 1910" с. Тенево, общ Тунджа "Търсачи на знания и емоции" 3 59.5
3 003_RegN.02.2018 РБ "Пейо Яворов" гр. Бургас "Оознй земята - пази я!" 2 59
4 010_RegN.02.2018 ОБ "Паисий Хилендарски" гр. Самоков "В библиотеката - отвсякъде и по всяко време" 1 58.5
5 009_RegN.02.2018 НЧ "Пробуждане 1906" с. Чирен, общ. Враца "МОСТ - минало, обичай, съвременност, традиции" на селата Чирен, Паволче и Златоград 1 57
6 012_RegN.02.2018 РБ "Дора Габе" гр. Добрич "Библиотеката и училището - заедно за един по- чист град" 2 57
7 019_RegN.02.2018 НЧ "Отец Паисий 1905" гр. Полски Тръмбеш "Да четем заедно" 3 57
8
051_RegN.02.2018
НЧ "Паисий Хилендарски - 1870"
гр. Балчик
"Библиотеката - посредник между книгата и детето" 3 57
9 021_RegN.02.2018 НЧ "Просвета 1900" гр. Девня "Библиотеката - пътека към грамотността" 3 56.5
10 022_RegN.02.2018 НЧ "Христо Смирненски" гр. Златица "Библиотеката в Златица във виртуалното пространство" 1 56.5
11 062_RegN.02.2018 НЧ ,,Никола Василев Ракитин 1890" с.Трудовец, общ. Ботевград "Огънче от миналото в шепите си нося" 1 56.5
12 013_RegN.02.2018 РБ "Петър Стъпов" гр. Търговище "Дигитална детска библиотека" 1 56
13 048_RegN.02.2018 НЧ "Илия Бешков 1898" гр. Долни Дъбник "Еколято в библиотеката" 2 56
14 024_RegN.02.2018 НЧ "Михаил Донев 1903" с. Лиляк, общ. Търговище "Да се учим чрез игра" 3 55.5
15 026_RegN.02.2018 НЧ "Елин Пелин - 1977" гр. Варна "Да се учим в библиотеката" 3 55.5
16 028_RegN.02.2018 НЧ "Христо Ботев - 1898" гр. Рила "Библиотечно-информационно обслужване на хората с разлчино възприятие - ДИСЛЕКСИЯ, ДИСГРАФИЯ, ДИСКАЛКУЛИЯ" 1 55.5
17 035_RegN.02.2018 РБ "Ем. Попдимитров" гр. Кюстендил "Информация и знание за устойчиво развитие - отговорност за устойчиво бъдеще" 2 55.5
18 025_RegN.02.2018 РБ "Христо Смиренски" гр. Хасково "Библиотека - тинейджъри- книги" 1 55
19 044_RegN.02.2018 РБ "Христо Ботев" гр. Враца "Техно Либ - мини технологичен център в библиотеката" 1 55
20 014_RegN.02.2018 РБ "Стилиян Чилингиров" гр. Шумен "Дигитална среда за културно-историческото наследство на Шумен, Краеведски сайт "Шумен" 1 54,5
21 054_RegN.02.2018 НЧ "Св. Св. Кирил и Методий - 1882" гр. Попово Детска академия "Забавно лято в библиотеката" 3 54,5
22 055_RegN.02.2018 НЧ "Просвета 1925" гр. Мездра "Пазители на България" 3 54.5
23 018_RegN.02.2018 НЧ "Зора 1860" гр. Сливен "Библиотеката - център за неформално образоване и културни дейности" 1 53.5
24 050_RegN.02.2018 НЧ „Светлина -1926 г.“ с. Бояново, община Елхово "Запознай се с нашите, запознай ме с вашите" 3 53
25 032_RegN.02.2018 НЧ "Прогрес 1907" гр. Костенец "ЕКО-библиотека" 2 52.5
26 033_RegN.02.2018 РБ "Априлов-Палаузов" гр. Габрово "Информационно-комуникационна и финансова грамотност в съвременната библиотека" 1 52.5
27 052_RegN.02.2018 НЧ "Обединение 1913" гр. Кърджали "Пътуваща лаборатория з аранно детско развитие" 3 52.5
28 043_RegN.02.2018 НЧ "Светлина-1928" с. Безмер, общ. Тунджа "Къща на книгите" 3 52
29 057_RegN.02.2018 НЧ „Зорница 1928" с. Нова Махала, общ. Николаево "Краезнанието в твоите ръце" 1 52
30 060_RegN.02.2018 НЧ "Съзнание 1925" с. Белополци, общ. Горна Малина "Библиотеката и училището - ръла за ръка за успешни деца" 3 52
31 004_RegN.02.2018 РНБ "Иван Вазов" гр. Пловдив "Бебеландия в библиотеката" 3 51.5
32 038_RegN.02.2018 РБ "Партений Павлович" гр. Силистра "Е-портал на паметта и знанието - маршрути на европейската памет, живото културно наследство и европейските знания" 1 51.5
34 047_RegN.02.2018 НЧ "Развитие-1983" гр. Белоградчик "Зелени патрули на библиотеката" 2 51.5
35 029_RegN.02.2018 НЧ "Светлина 1896" с. Гара Бов, общ. Своге "Бовските родове - минало за бъдещето" 1 51
36 070_RegN.02.2018 НЧ "Постоянство" 1856 гр. Лом "Библиотеката - място за учене и забавления" 3 51
37 027_RegN.02.2018 РНБ "Петко Рачев Славейков" гр. Велико Търново "За чиста околна среда - да я пазим днес, за да я има утре" 2 50.5
38 001_RegN.02.2018 НЧ "Пробуда 1961" гр. Кюстендил "Зелен@ библиотека" 2 50
39 020_RegN.02.2018 НЧ "Братолюбие 1884" гр. Любимец "Мост на приятелство и знания" 3 49
40 059_RegN.02.2018 НЧ "Развитие 1892" гр. Бяла Слатина Библиотека "Приобщи се" 1 48.5
41 068_RegN.02.2018 НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1924" гр. Криводол "Чиста околна среда за светло бъдеще" 2 48.5
42 016_RegN.02.2018 НЧ "Св. Иван Рилски - 1922" с. Мрамор, общ. Столична "Еко осветление и Еко обучение в библиотеката" 2 47.5
43 040_RegN.02.2018 ОБ "Искра" гр. Казанлък "Библиотеката - моята първа сцена! Изграждане на творчески пространства за деца и тинейджъри" 1 47.5
44 005_RegN.02.2018 ОБ "Д-р Иван Богоров" гр. Карлово "Мъдростта на книгите и знанието, изграждаща сила на утрешните будители!" 1 47
45 034_RegN.02.2018 НЧ "Мито Марков -1912" с. Макреш, общ. Макреш "Опознай и опази природата на село Макреш" 2 47
46 036_RegN.02.2018 НЧ "Св.св. Кирил и Методий - 1919" с. Дорково, общ. Ракитово "Библиотеката с грижа за околната среда, здравето и бъдещето" 2 47