Вие сте тук

Регионална среща по проект "Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки"

На 16 май 2019 г. в регионална библиотека "Димитър Талев" гр. Благоевград се проведе първата регионална среща по проет "Знания умения и иновации за пивишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки" по програма Еразъм+, КА1. Тема на срещата беше "Адаптиране и въвеждане на нови услуги в библиотеките". В рамките на срещата кординаторът на проекта г-жа Спаска Тарандова  представи целите на проекта и библиотечната система на Кралство Нидерландия. Представителите на библиотеките, участници в консорциума, от страна на домакините Райка Христова, директор на библиотеката и Явор Василев, ИТ специалист споделиха своите впечатления от проведеното пет дневно учебно посещение и какво може да се ползва от техният опит по отношение подобряването на услугите за гражданите, свързани с неформалното образование и достъпа до електронни ресурси. София Пейчева, директор на регионална библиотека "Емануил Попдимитров" и Светлана Велинова, библиотекар обърнаха внимание на важността на партньорствата с различни институции и организации по отношение качеството на предлаганите услуги, за това как най-успешно да се привличат доброволци и да се проучват потребностите на потребителите.
Участниците бяха запознати с метода "Disign thinking in a day" и как да го използват при проучване на общностните и личните потребности на ползвателите на библиотеките.
В срещата участваха представители от регионални и читалищни библиотеки от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София.