Вие сте тук

Регионална среща по проект "Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки"

На 31 май в регионална библиотека "Гео Милев"- гр. Монтана се състоя третата регионална среща по проект "Знания, умения и иновации за повишаване качеството на неформалното образование в обществените библиотеки" по Програма Еразъм+, КА1.
Библиотечни специалисти в регионални и читалищни библиотеки от Видин, Враца и Монтана дебатираха по темата "Адаптиране и въвеждане на нови услуги в библиотеките".
Координаторът на проекта, г-жа Спаска Тарандова, изпълнителен директор на Фондация “Глобални библиотеки – България”, представи целите на проекта и библиотечната система на Кралство Нидерландия.
Директорът на РБ "Гео Милев"- гр. Монтана, Анелия Иванова, участник в образователната мобилност с изчерпателни видеопрезентации по темите „Обществените библиотеки през 21 век – редизайн на библиотечните услуги с оглед потребностите на общността.“ и „Проучване на нуждите на читателите, динамика и промяна.“, представи иновативни подходи в работата на холандските библиотеки.
Другият участник в проекта Десислава Иванова,  директор на РБ „Михалаки Георгиев“  гр. Видин, акцентира върху изграждане на местни партньорства и работата с доброволци. Тя сподели с  и  кой как се развива електронни ресурси и цифрови библиотеки в Кралство Нидерландия.
В диалогичен порядък с много въпроси и практични решения протече срещата, а участниците от другите библиотеки колко е важно и как да проучват потребностите на читателите, как се прилагат програми за повишаване на знанията по роден език сред различни групи от населението и как се работи за повишаване на цифрови умения за възрастни. Отличителна черна на холандски обществени библиотеки е оформянето на пространствата и постигнатия синтез между обособените зони за информация, образование, социална комуникация, творчески лаборатории, театър, концертни зони и много други функционални съоръжения.