Вие сте тук

Лятна работа в билиотеката в Златоград

С много настроение протече първото занимание от програмата на Център за обществена подкрепа Златоград. В лятната работа „Цветни мечти” и през тази година партньор в дейностите ще бъде библиотеката . В първото занятие Апликиране на картина с различни материали , участниците дадоха простор на фантазия си и създадоха своите интересни картини. Под ръководството на Боряна Върбанова, децата вложиха своето виждане и усет за работа с различни материали . Програмата за лятната работа на Центъра за обществена подкрепа се се изпълнява в партньрство с библиотеката, с която за установени традиционни партньорски инициативи. Библиотеката ще бъде партньор и в някои от дейностите на Зеленото училище , организирано от Центъра за подкрепа и личностно развитие Златоград. Зорка Хаджиева гл. библиотекар в ОНЧ”Просвета-1908 „ гр. Златоград