Вие сте тук

РАБОТНА СРЕЩА С ЧИТАЛИЩНИ БИБЛИОТЕКАРИ ОТ ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

На 26 юли 2019 г. от 10.00 ч. в Градска библиотека –Севлиево се проведе работна среща с председатели на читалища, секретари и библиотекари от Севлиевска община.
В първата част – обучителен семинар по направление „Библиотечни фондове и каталози – комплектуване, обработка, опазване” главният библиотекар и методист на РБ „Априлов – Палаузов“ - Габрово Светла Лазарова запозна присъстващите с най-важните изисквания към работата на читалищните библиотекари, обобщи отчетите за 2018 г., коментира пропуски и грешки при попълване на бланките.
След това директорът на РБ „Априлов – Палаузов“ Савина Цонева представи презентация за работното посещение в провинция Баден – Вюртемберг, Германия „Из опита на немските публични библиотеки“.
Беше представено и новото издание на РБ „Априлов – Палаузов” „В помощ на библиотекаря 2019: За библиотечни специалисти, работещи в общински и читалищни библиотеки“, което получиха всички присъстващи.