Вие сте тук

150 ГОДИНИ ДРУЖЕСТВО "МАЙЧИНА ГРИЖА" В ГАБРОВО

Габровската културна общественост отбеляза исторически юбилей - 150 години от създаването на Женско благотворително дружество "Майчина грижа" - доброволна организация на изявени жени от Габровския край, които и в мир, и в смутни времена не спрели и не спират да осъществяват всеотдайното си дело в полза на нуждаещите се.
Във връзка с голямата годишнина Регионалният исторически музей и Регионална библиотека "Априлов-Палаузов" в Габрово подготвиха и показаха своя съвместна изложба в залите на музея.
Изложбата бе посетена от кмета на града г-жа Таня Христова. Тя поднесе поздравителни думи към екипа на Дружеството, към организаторите и многобройните гости.
"Изложбата е принос към усилията за осмисляне на миналото и извличане на опит, като залог за бъдещето. Това е изпълнение на дълга ни към нашите предци, които със своята творческа енергия и постоянство са конструирали образа на Габрово и са го превърнали в един от символите на модерна България"( Красимира Чолакова, директор на Регионалния исторически музей )