Вие сте тук

Работна среща по програмата в Столична библиотека

На 2 февруари 2011 г. в Столична библиотека се проведе среща на библиотечните специалисти от гр. София и от Софийска област с представители на ЗУП.

Основен акцент на срещата бяха правилата за ползване на оборудването, предоставено по Програма „Глоб@лни библиотеки - България".

Ясен Хубенов, ИТ мениджър, представи обобщената информация от проведената с регионалните координатори дискусия по темата. Целта е в рамките на общоприети правила всяка целева библиотека да конкретизира условията, при които ще предоставя услуги на гражданите чрез предоставеното оборудване.

Дискусията е открита и ЗУП очаква предложения, мнения и коментари по темата.

На срещата присъстваха още Евтим Янакиев, ИТ мениджър, Наталия Георгиева, ПР специалист и координаторите на терен Красимира Кънева, Даниел Даковски и Николай Марков, които отговориха на въпроси по изпълнението на програмата и предстоящите дейности.