Вие сте тук

ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ В НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ЗОРА-1990" СЕЛО ПОБЕДА

На 1 ноември в лекционна зала на НЧ „Зора -1990г.” село Победа се състоя тържество, посветено на Деня на народните будители. Изказана  бе почит и признателност към святото дело на народните будители, допринесли за съхраняването и развитието на българската история. Пред аудиторията от местни общественици и ученици бе излъчен филм за будителите – просветители и книжовници, вдъхновители на революционни идеи.  Представена беше и азбучна мултимедийна презентация „Великите българи“. Думи на признателност и благодарност бяха отправени към съвременните будители, учители, преподаватели и дейци на културата. Поднесени бяха поздравителни адреси на присъстващите пенсионирани учители, с благодарност за дългогодишния им всеотдаен труд.
От читалищния екип бе подготвена кратка видеоретроспекция, отразяваща съвременните инициативи и разнообразните форми на Читалището в съхраняването и предаването на националните идеали на младото поколение. В края на тържеството, присъстващите благодариха на читалищния екип за всеотдайната им дейност, и им пожелаха никога да не угасва просветителския плам в душите им!