Вие сте тук

Излезе от печат сборникът "Идеи, идеали - възход и крушение" на Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе

Сборникът съдържа 90 доклада от VІ Международна научна конференция с надслов „ИДЕИ, ИДЕАЛИ – ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ“. Тя се проведе на 23 и 24 април 2019 г. в Регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе.

Интересът към събитието беше изключително голям. В него се включиха участници от България, Полша и САЩ. В четири секции в залите на културната институция бяха представени различни гледни точки за идеи и идеали в сферата на историята, религията, философията, правото, културата, икономиката, технологиите и други области на човешкото познание.

Конференцията беше посветена на 185-годишнината от рождението и 140-годишнината от кончината на патрона на библиотеката Любен Каравелов. Неин научен ръководител бе проф. д.и.н. Вера Бонева от Университета по библиотекознание и информационни технологии.