Вие сте тук

Ученици от Национална Априловска гимназия отбелязаха 150-годишнината на Каравеловия вестник „Свобода“ в РБ „Априлов-Палаузов

(Сто и петдесет) 150 години от излизането на първия брой на Каравеловия вестник „Свобода“ отбелязаха днес, 6 ноември 2018 година, ученици от Национална Априловска гимназия в Габрово под ръководството на своите преподаватели Пенка Петрова и Силвия Стоянова.Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ бе домакин на инициативата. В залата за срещи и събития започна този интересен и нетрадиционен „час по история и патриотизъм“ .Учениците бяха от 8 „а“ и 10 „в“ класове, като част от тях са членове на Клуб по интереси „Млади възрожденци“ в НАГ. Анелия Мутафчиева – координатор на клуба на доброволците при библиотеката, библиотекар и ПР поздрави всички участници и им благодари. Тя направи демонстрация на дигитално копие от първия брой на вестник „Сваобода“, който се е появил в Букурещ на 7 ноември 1869 година и е част от онлайн архива на Дигиталната библиотека при Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София. Пенка Петрова, учител по история, направи въведение в историческото време, в което се появява вестник „Свобода“, наследен след четири години от вестник „Независимост“, списван отново от Каравелов и трибуна на революционните борби на българите за национално самоопределяне и политическа самостоятелност. Стефан Георгиев и Християн Атанасов от 10 клас бяха водещите на този час по българска и европейска история. Те разказаха за Любен Каравелов и неговата роля в борбите за национално освобождение на България и за голямото му литературно наследство. Учениците работиха с броеве на в. „Свобода“ от 1871 – 1872 година, част от фонда на отдел „Краезнание“, който е специализиран отдел за публикации за Габровския край и неговите личности с принос в историческото развитие на региона, на България и на Европа.