Вие сте тук

Познавателна ученическа „екскурзия“ в РБ „Априлов-Палаузов“

На 12 ноември 2019 година учениците от VIIIа клас на Национална Априловска гимназия, с ръководител г-жа Пенка Петрова проведоха свой учебен час в библиотеката. Целта на този час бе запознаване с библиотечната организация и предлаганите библиотечни услуги в Габровската регионална библиотека. Анелия Мутафчиева – PR и библиотекар илюстрира взаимодействието на различните отдели в библиотеката – „Обработка и каталози“, Информационен, обучителен и дигитален център, Детски отдел, Заемна за възрастни читатели, отдел „Изкуство“, читалня „Хуманитарни науки“, отдел „Краезнание“. Младежите посетиха дигиталния център на библиотеката, където се запознаха с работата на професионален book-скенер за създаване на дигитални изображения на документи – вестници, книги и списания, издавани в периода преди 1944 година. Мариана Трифонова демонстрира и възможностите на роботчетата „Финч“ и „Bee- Bot“ (пчелички), с които Обучителният център разполага, предназначени за обучение чрез игра за детската възраст. В Заемна за възрастни читатели младежите наблюдаваха работата с интернет-каталога на библиотеката. Запознаха се с традиционен книжен (фишов) библиотечен каталог и с електронни варианти. Пред тях бе демонстриран и библиотечният софтуер за заемане на книги, индивидуален читателски електронен картон, възможността за онлайн-заявки за литература чрез сайта на библиотеката и при наличие на актуална читателска карта за библиотечни услуги в „Моята библиотека“ (www.libgabrovo.com). Младежите узнаха що е то „Десетична библиотечна класификация“, библиотечна сигнатура на книгата, библиотечно-библиографско описание и други базови термини за библиотечната наука. В приповдигнато настроение и с пробуден интерес младите хора си обещаха, че срещите им с възможностите на библиотеката ще станат постоянни в бъдеще, защото пред тях се откриха неочаквани възможности за повишаване образователните и личните им потребности от информация. Анелия Мутафчиева - Христова