Вие сте тук

Екскурзия в библиотеката

Ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ в Габрово прекараха повече от час в залите на Габровската регионална библиотека. Учениците са от VI „а“ клас и посещението им в библиотеката бе ръководено от учителя по история и техен класен ръководител г-н Димитър Ковачев. Тийнейджърите се запознаха с библиотечната организация, с богатството на библиотечните фондове от книги и документи и с разнообразните съвременни услуги на библиотеката на XXI век. В отдел „Краезнание“ – отделът в библиотеката, който се занимава със събиране, организиране и предоставяне на информация за културно-историческото наследство на Габровския край и приносите на известни габровци учениците се запознаха с функциите на отдела и с възможностите за разработване на учебни теми с помощта на ресурсите на библиотечното краезнание. Особен интерес предизвика Дигиталният и интернет център в библиотеката. Тук младежите видяха професионален bookскенер за книги и документи. Бе направена демонстрация на процеса на дигитализация на страници от книга от 1899 година. В Информационния център бяха показани и интересните образователни роботи Финч и Bee Bot, предназначени за усвояване на начални умения за програмиране от най-малките и децата до 13–годишна възраст. Учениците с удоволствие използваха роботчетата и дори се състезаваха с тях. Библиотечната „екскурзия“ завърши в отдел Заемна за възрастни читатели. Младежите с интерес обиколиха залите и им бе обяснено как точно се подреждат книгите по библиотечните рафтове и в хранилищата на библиотеката.