Вие сте тук

Дарителството и РБ "Априлов-Палаузов" на прага на 2020 година

Дарителството в областта на културата и в частност в полза на библиотеките като културни институции е израз на самата обществена култура, но е и много важна съставка от нейното кръвоснабдяване. В съвременния високотехнологичен свят посоките на проява на дарителска воля се променят с ускорена динамика, но мотивите за нейното осъществяване запазват корени в народопсихологията и в духовните устои на общността. Габровската регионална библиотека “Априлов-Палаузов” в края на 2019 година е най-голямата общодостъпна и богата като фонд библиотека в общината и областта, една от първите през Възраждането. Библиотеката ни е създадена в резултат на мащабен дарителски акт – тя е духовният правоприемник на първата българска обществена библиотека, обособена при Априловото училище през 1845 година. Части от нейния фонд и от личната библиотека на Васил Априлов полагат основите на градската читалищна библиотека през 1861 година. Дарители на библиотеката през дългогодишното й съществуване са над 200 известни личности, с неоценим принос в българската културна история... Габровската библиотека приветства и насърчава даренията, които са в съответствие с нейните функции, цели и задачи, с нейната основна библиотечна мисия – „да доставя средства за прочитане...“, да образова и информира. Библиотеката и през 2019 година разчиташе на дарителските актове да подпомогнат развитието на библиотечния фонд, който продължава да наброява над 260 000 тома. За 2019 година са прети и инвентирани 1320 тома библиотечни единици, постъпили като дарения, на стойност 10650 лв. Частните лица - дарители са 130, те са от цяла България и са дарили над 1050 тома книги. Институции и организации, дарявали за библиотеката, са над 60, даренията наброяват около 2000 тома книги и други нетрадиционни носители на информация. Например в навечерието на 1 ноември, деня на народните будители доброволците от „Интеракт” клуб - Габрово организираха и осъществиха дарителска акция под мотото „Дари книги – подари знание”. В акцията за даряване на детски и книги за възрастни бяха събрани близо 1500 тома, които вече са част от фондовете и колекциите на РБ „Априлов – Палаузов”. Сърдечно "Благодаря!" за младежите-доброволците Елина Генкова, Гергана Илиева, Михаела Христова, Радина Радева, Мартина Митева, Мина Попова, Александра Наковска и Траяна Георгиева, които осигуриха успешното провеждане на дарителската акция "Дари книга - подари знание" Постъпили са и много непоискани дарения от анонимни читатели (физически лица) – над 2000 тома книги. Около 950 тома книги - физически изхабени екземпляри от фонда на библиотеката са подменени с идентични, но здрави, по-нови и запазени екземпляри, обогатили библиотечните колекции като дарения през 2019 година. Част от дарените книги, които библиотеката получава като непоискани дарения, постъпват и във фондовете на читалищните библиотеки от Габрово и Габровска област.