Вие сте тук

В село Люляково бе открит информационен център по Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

На 25 януари 2011 г. официално бе открит информационният център в читалище „Просвета" - с. Люляково. По Програма „Глоб@лни библиотеки - България" библиотеката към читалището получи 6 настолни компютъра, лаптоп, мултимедия, цветен принтер, скенер и копир, които населението на селото ще ползва безплатно.

Гости на тържеството бяха Ешереф Ешереф - председател на Общински съвет - Руен, учители, ученици, самодейци към читалището и гости на селото. Студеното време и влошената пътна обстановка попречиха да пристигнат г-жа Наталия Коцева - директор на Регионална библиотека - Бургас и регионален координатор по програмата, Здравко Згуров - ИТ специалист по Програмата, Иво Иванов - ръководител РЕКИЦ - Бургас и други приятели на люляковското читалище.

Преди тържественото прерязване на трикольорната лента гостите с интерес изгледаха подготвения филм за дейностите на читалището. Секретарят на читалището Венета Станева благодари на донора - Фондация „Бил и Мелинда Гейтс", на кмета на община Руен за предоставените маси и столове и на всички, имащи заслуги за включване на читалищната библиотека в програмата. Йовка Мутафова - библиотекар, представи целите на Програма „Глоб@лни библиотеки - България" и пожела приятни и полезни минути на своите читатели във виртуалното пространство. Приветствие поднесе председателят на Общински съвет - Руен г-н Ешереф Ешереф. Той поздрави Настоятелството на читалището, като отбеляза неговата упоритост и дългогодишна дейност по усвояване на средства по национални и европейски програми, пожела още бъдещи успехи и заедно с най-малкия читател на библиотеката - 5-годишната Фатме Ниязи - преряза трикольорната лента.

Тържеството продължи с програма на самодейни състави, а най-нетърпеливите - учениците - заеха своите места пред компютрите.

Lyulyakovo_opening_small.jpg