Вие сте тук

Библиотеката в условията на извънредна епидемична обстановка

Един месец след края на извънредното положение и отварянето за читатели на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” при спазване на всички противоепидемиологични мерки за работа в закрити пространства, за периода 18 май 2020 – 18 юни 2020 година, Детски отдел и Заемна за възрастни читатели бяха посетени над 3100 пъти, регистрирани бяха 135 нови читатели, върнати 5400 книги и заети близо 10 000 библиотечни единици. Срокът за връщане на заетите книги автоматично е удължен за целия период на извънредното положение и няма да бъдат налагани глоби за просрочие на невърнатите книги през периода. Удължен е и срокът на абонаментните читателски карти с два месеца. В библиотеката бе създадена организация за обслужване на читателите от едно гише, като заемането на литература се осъществява чрез предварителни заявки от тях и е в съответствие с препоръките на Министерство на културата. Повечето от читателите ни споделят, че са доволни от системата на предварителните заявки, тъй като тя ги улеснява значително, качествена е, времето за посещение в библиотеката е много по-малко, библиотекарите имат повече възможности за адекватно издирване и подбор на необходимата литература. Разбира се, има и такива, които биха предпочели да избират самостоятелно във фонда на свободен достъп и да са в пряк досег с книгите, но в дадения момент това не е възможно. Засега не могат да се ползват компютърната и интернет зала и потребителските компютри в другите отдели на библиотеката. От 15 юни възобнови своята работа филиалът на РБ "Априлов-Палаузов" на ул. „Йосиф Соколски” в Габрово. Обслужването става отново с предварителни заявки и при спазване на противоепидемичните мерки. Потребителите на Габровската библиотека могат да ползват библиотечния интернет-каталог https://ilib.libgabrovo.com/ - за избор на търсени и желани книжни заглавия. На разположение е онлайн услугата „Моята библиотека” (отново от сайта на библиотеката) - за заявка на литература и презаписване на вече заети документи. Читателите на библиотеката имат възможност да направят своите заявки за литература на телефони 066 806210 – Заемна за възрастни, 0878649754 - Филиал и 066 806327 - Детски отдел, а също и по e-mail - libgb_zv@abv.bg. Екип от библиотечни специалисти извършва инвентаризация на библиотечния фонд на Заемна за възрастни. Работи се и по аналитично описание на статии за архива на отдел „Краезнание”, върху ретроконверсия на краеведската картотека, осъществява се дигитализация на краеведски документи. По телефон и чрез имейл се приемат заявки, справки и запитвания и се извършва презаписване на вече заетата литература. Всеки ден се дезинфекцират помещенията на библиотеката. Продължава регистрацията, инвентирането и обработката на постъпващите нови книги и дарения, подготвят се препоръчителни списъци с новопостъпила и с учебна литература. Продължава работата си и ателието за подвързия. След края на извънредната епидемична обстановка библиотеката и нейният екип ще посрещат своите читатели с над 1400 нови книги. Савина Цонева