Вие сте тук

Отбелязваме 170 години от рождението на патриарха на българската литература – вечният Иван Вазов

По този повод библиотекари от екипа на РБ „Априлов-Палаузов” гостуваха в ОУ „Ран Босилек”- Габрово. В литературното четене, последвано от литературни задачи взеха участие учениците от III „в” и II „в” клас с класни ръководители Карапавлова и Войчева. В двора на училището третокласниците с внимание се заслушаха в любимите Вазови стихове, които библиотекарят Павлина Велева от Детски отдел на Габровската регионална библиотека започна да чете и самите те скоро рецитираха заедно с нея в хор: „Питат ли ме де зората ме й огряла първи път, питат ли ме де й земята, що най любя на светът!...” Учениците отговориха на въпроси за стиховете на Вазов и за тяхното непреходно звучене през годините. Под ръководството Павлина Велева децата трябваше да прочетат подготвени табла с отделните куплети на цялото стихотворение „Де е България” и след това да ги подредят по начина, по който Вазов ги е завещал на поколенията. Всички ученици получиха специално изработени картички със стихове на Вазов, заобиколени от графични образи на момче и момиче в народни носии, които те сами да оцветят. Картичките ще бъдат подредени в изложба в училище „Ран Босилек” на 9 юли – рожденият ден на Иван Вазов.