Вие сте тук

Великотърновската регионална библиотека издаде книга по повод 150 години от рождението на Цоньо Калчев

Едва ли има българин, който да не знае песента за сладкопойната чучулига, която в своя шеметен полет кани селяните на спорен труд, но може би не всеки знае, че автор на стиховете на тази песен е детският поет Цоньо Калчев. По повод 150 години от рождението на поета, Регионалана библиотека "Петко Р. Славейков" - Велико Търново, с финансовата подкрепа на Министерство на културата, реализира юбилейно издание с избрани стихове и приказки, озаглавено "Пей ми, славею чудесни". При подготовката на сборника, за да се допълни внушението от стиховете на Ц. Калчев, бе ангажирана художника Дешка Денева. Книгата съдържа не само стихове и проза, но и литературна критика и интересни биографични факти, като по този начин се цели тя да достигне до по-широк кръг от хора.