Вие сте тук

VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие" в русенската регионална библиотека

От 17 до 19 септември в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе се проведе VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, посветена на 170 години от рождението на Захарий Стоянов. Форумът премина под патронажа на Министерството на културата, със съдействието на Фонд „Научни изследвания“.
Различното от предишните издания тази година беше, че конференцията се организира в партньорство с Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив и Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД – Русе. Това сътрудничество между трите института в подготовката и провеждането на форума позволи, стъпвайки на придобития през годините опит, да се разширят кръгът на участниците и параметърът на знанието –  обект на изследователската им дейност.
Интересът към събитието беше изключително голям. 128 участници със 111 доклада от 8 държави – Русия, Сърбия, Италия, Северна Македония, Косово, Румъния, Беларус и България, се включиха с доклади в работните панели. Научен ръководител беше чл.-кор. д.т.н. проф. Христо Белоев – ректор на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Форумът беше открит с пет пленарни доклада, представени от водещи имена в съвременната българска наука: проф. Ангел Смрикаров - преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев“, проф. д-р Маргарита Богданова – преподавател в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, декан на Факултет „Мениджмънт и маркетинг", проф. д.ик.н., д.н. (Национална сигурност), д.н. (Социални дейности) инж. Венелин Терзиев – редовен професор във Военна академия „Г. С. Раковски“ – София и РУ „Ангел Кънчев", действителен член на РАЕ, Москва, Русия; проф. д-р инж. Маруся Любчева – преподавател в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Председател на УС в Черноморския институт и проф. д-р Любима Деспотова-Толева – преподавател в Медицинския университет – Пловдив. Председател на пленарната сесия бе проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак - ректор на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.
За поредна година Международната научна конференция събра специалисти от различни области на знанието. Доклади изпратиха представители на: 27 висши учебни заведения, четири института от Българската академия на науките, Националните библиотеки в Румъния и България, Университетска библиотека „Гоце Делчев“, гр. Щип. Свои научни разработки представиха 6 неправителствени организации от България и Румъния, представител имаха и средните училища. С доклади участваха и партньорите-организатори от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД в Русе и Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив.
По традиция получените доклади и научни съобщения ще бъдат публикувани в сборник, който ще бъде рефериран в Google scholar, Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU), SSRN, CEEOL (Central and Eastern European Online Library) и Националния център за информация и документация (НАЦИД), което създава отворен достъп и повишава видимостта на представените научни разработки.