Вие сте тук

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ДОРА ГАБЕ“ ДОБРИЧ 70 ГОДИНИ - ПРОСТРАНСТВО ЗА ВСЕКИ

От 19 октомври 2020 г., във фоайето на Регионална библиотека “Дора Габе” е експонирана фотодокументална изложба, посветена на 70-годишнината от основаването на библиотеката и 150 години Библиотечно дело в град Добрич. Проявата е част от инициативите, с които екипът на най-голямата обществена библиотека на територията на областта отбелязва годишнината.

Библиотечни документи с изследвания и спомени на добрички краеведи, писатели, библиотекари, копия от архивни документи, предоставени от отдел Държавен архив – Добрич, разказват за началото на библиотечната дейност в град Добрич, за първите уредници, ръководители, библиотекари - новатори и инициатори на въведения във всички сфери от дейността на библиотеката. Сред тях са имената на Димо Милев - първия уредник на новосъздадената градска библиотека, Гинка Даскалова - първия назначен директор, Цена Каймакджозова – първия каталогизатор, Веселина Малчева - основател на Детския отдел, Жана Гайдова - основоположник на отдел Краезнание, и много други ентусиасти, посветили знанията, енергията и надеждите си да създадат и утвърдят във времето успешна и съвременна библиотека в град Добрич, да изградят екип от будители, които да съхраняват и популяризират писаното слово, да увличат и възпитават любов към книгите и четенето.

Посетителите могат да видят публикации в периодичния печат - статии от общественици, журналисти и граждани, материали от библиотекарите за трудностите, предизвикателствата, важните проекти и инициативи, ценните дарения, които обогатяват през годините фонда на книжовната съкровищница на Добруджа.

Представени са изданията на библиотеката - препоръчителни библиографии, поредици библиографии като “Научен принос за Добруджа”, каталози и био-библиографски указатели, ценната монография на Данаил Ст. Бекяров “Материали и спомени за добруджанския периодичен печат. Вестници и списания, излизали в Добрич през 1919-1940 г.", фототипни издания, свързани с края, напр. „Златна книга за Златна Добруджа” под редакцията на Христо Цанков -Дирижан, съвместни издания - с Национална библиотека “Св. Св. Кирил и Методий” и Регионален исторически музей Добрич и др.

Библиотеката показва в празничната изложба и част от отличията и грамотите, които е получавал екипът й през годините - признание на държавната и общинска власт за мисията, която изпълнява - да бъде един от основните културно-образователни и информационни центрове за област Добрич - с Указ на Държавния съвет на НРБ през 1975 г. библиотеката е наградена с орден "Кирил и Методий"- І степен за нейната активна и ползотворна културно-просветна дейност и по повод 25 години Окръжна библиотека в град Добрич, с Плакет "Златен ритон" на Министерство на културата и Голямата награда на Община град Добрич за изключителен принос в областта на духовната култура за 2010 г. и др.

Любопитна за посетителите е представената черно-бяла фотохроника за началото - създаването на библиотеката, основателите, първите заемни за възрастни и деца, първи инициативи, създаване на различните отдели - Комплектуване и обработка, Справочно-библиографска и информационна дейност, Краеведска дейност, Методическа дейност за библиотеките в областта.

Изложбата може да бъде разгледана до 19 ноември 2020 г.
 

Коментари

Проявата е част от инициативите, с които екипът на най-голямата обществена библиотека на територията на областта отбелязва годишнината.