Вие сте тук

Указания и формуляри за кандидатстване по Етап 2011

От тази страница можете да свалите Указанията и формулярите за кандидатстване на обществени библиотеки за включване в Етап 2011 на Програма "Глоб@лни библиотеки - България".

  doc.gifУказания и формуляри за кандидатстване по Етап 2011 (314 KB)