Вие сте тук

Мероприятия с приложени снимки за 2020 година

Честване на 3-ти Март
Изработка на мартенички и картички
Раздаване на мартенички за 1-ви Март на стари хора от 'Център за стари хора" - Котел
с ученици на СУ "Г. С. Раковски" - Котел