Вие сте тук

БИБЛИО МООС - възможности за онлайн обучение на библиотекари

На 30 септември от 16 до 18 ч. фондация "Глобални библиотеки - България" и ЦПО към УниБИТ, партньори по проект БИБЛИО  организираха онлайн представяне на БИБЛИО  МООС - първия онлайн курс за дигитални умения, специално разработен за библиотекари в рамките на проекта. Разработените модулите  покриват важни теми като Information, data and media literacy;
Communication and collaboration; Digital content creation; Safety; Problem solving; Ideas and opportunities; Resources. Учебното съдръжание е представено с подходящи видеа, презентации, линкове към онлайн съдържание с отворен достъп. Платформата МООС ще е достъпна за обучаемите 24 ч. в денонощието и всеки ще може да се обучава според своето време и темно на учени.
БИБЛИО МООС  дава възможност на работещите в библиотеките да повишат своята квалификация и да получат международен сертификат, които е съобразен с  ниво 5 на Европейската квалификационна рамка/ European Qualifications Framework (EQF).
В онлайн представянето от страна на партньорите участваха проф. дфн Иванка Янкова, доц. д-р Калина Иванова, доц. д-р Силвия Станчева, доц. д-р Анета Дончева и Спаска Тарандова. Те запознаха участниците и основните дейности по проекта, идентифицираните нужди от обучения, резултат от различни проучвания и с идентифицираните нови профили на работа в библиотеките в дигитална среда - специалист по комуникации и работа с общността и отговорник за цифровата трансформация.
На 4 октомври започва пилотното обучение на над 500 библиотекари от България, Гърция, Италия и Латвия, които са основните страни по проекта, но също така и на библиотекари от други европейски страни. Радостен е фактът, че към ресурсите на БИБЛИО МООС проявяват интерес и библиотекари от Австралия, Канада и страни от Южна Азия.
В представяне участваха 65 библиотечни специалисти от обществени,  университетски и училищини библиотеки, а също така и студенти от катедрата БИН и културна политика на СУ "Климент Охридски" и УниБИТ.